Uncategorized

Micro hội nghị USB MXL AC404

Micro hội nghị USB MXL AC404 Chất lượng âm thanh vượt trội ngay cả trong môi trường ồn ào Biến bất kỳ vị trí nào thành phòng hội nghị Giắc cắm giám sát tai nghe / loa tích hợp Được giới thiệu cho phần mềm hội nghị web Zoom Bền tất cả kim ...