Micro cài ve áo
Rode smartLav

Rode smartLav + Micro Lavalier đa hướng cho iPhone và điện thoại thông minh

Tổng quan về Rode SmartLav + SmartLav + là một micrô đeo được phát sóng được thiết kế để sử dụng trong nhiều tình huống phim, truyền hình và phát sóng, hoặc bất cứ nơi nào âm thanh chất lượng phát sóng được yêu cầu ở định dạng di động kín đáo mà ...