Shure ULX2/58-J1 ULX Series Wireless Handheld Transmitter With SM58 Mic, J1 Band (554-590MHz)
Micro không dây

Shure ULX2/58-J1 ULX

Với hộp micrô SM58® có thể hoán đổi cho nhau, ULX2 / 58 có tính năng truyền kênh rõ ràng và tính linh hoạt cao. Hoạt động với Hệ thống không dây ULX® và cung cấp thời lượng pin lên đến 9 giờ liên tục từ pin kiềm 9V. Bao gồm ULX2 / 58, pin 9V, kẹp micrô, tay cầm…

Tiếp tục đọc