Sennheiser AC 41-US Active Antenna Combiner With DC Power Distribution
Micro không dây

Sennheiser AC 41-US

AC41-US của Sennhieser là bộ kết hợp ăng-ten hoạt động cho các hệ thống G4 không dây tiến hóa. AC41 có thể vận hành tối đa 4 bộ phát âm thanh nổi không dây từ dòng EW bằng cách sử dụng 1 ăng-ten dùng chung.